Actividades escolares 

Outras

  • Tipoloxía

  • Lugar

  • Etapa escolar

PRÓXIMAMENTE

Visita e obradoiro
Figura de Castelao, arte, literatura e historia de Galicia. ...

PRÓXIMAMENTE

Visita e obradoiro
Recuperación , sostebilidade, conciencia ambiental... ...

INSCRICIÓN ABERTA

Actividade inclusiva
Respecto á diversidade, esforzo, empatía, aceptación da diferenza, autoestima, mellora ...

PRÓXIMAMENTE

Desenvolvemento emocional, afectivo, sensorial e perceptivo. Fomento da atención, das ...

PRÓXIMAMENTE

Os mellores concertos de clásica para escolares. Fóra do horario ...