Actividades escolares 

NORMAS PARA INSCRIBIRSE

Na escolla das actividades poderanse combinar distintas disciplinas.

Artes escénicas

 • Prazo de reservas ata o 1 de outubro 2023
 • A solicitude farase a través de Acceso centros (nombre que le pongamos) entrando co código do centro (o asignado pola Xunta) e a contrasinal.
 • Unha vez dentro, ir a Artes Escénicas/Peticións
 • Solicitarase praza para un máximo de 150 escolares por centro e actividade (100 para A Coruña e Ferrol por cuestións de capacidade).
 • Prezo: 2,5 € escolar para todas as obras, agás Golfa que será de 5 €.
 • O importe total ingresarase no número de conta ES 91 2080 5000 61 3040323643, indicando o código de ingreso, que comunicaremos previamente desde Afundación canda a asignación de actividades. O prazo límite para o pagamento pode ser ata o mesmo día da actividade.
 • Desde Afundación enviarase correo-electrónico ao centro para informar da asignación de actividades.
  Así mesmo, cada centro deberá confirmar esta asignación a través da web.
 • Hai guías didácticas dispoñibles para consultar e descargar na web.
 • Máis información nos teléfonos 986 120 089 e 986 120 078 ou en escolares@afundacion.org

Artes plásticas

 • A solicitude farase a través do teléfono da Sede Afundación correspondente
 • Non existe prazo de reservas.
 • O máximo de prazas marcarao cada actividade de xeito independente.
 • Prezo: 2 € escolar. O pagamento poderase efectuar no momento de asistencia á actividade ou ben ingresalo no número de conta indicado máis arriba. Neste caso non se precisa código de ingreso
 • Máis información no 986 129 032 ou en areaeducativa@afundacion.org

Naturnova

 • A solicitude poderase realizar a través de www.escolares.afundacion.org, no correo-e naturnova@afundacion.org ou no 986 120 088
 • Non existe prazo de reservas
 • Cada centro poderá reservar para tantos grupos como desexe
 • De se facer a solicitude a través da web ou por correo-e, indicar en Observacións o nome da actividade concreta á que se desexa asistir; no seu defecto, considerarase como petición de Visita Interactiva
 • Revisar os requisitos de cada actividade
 • O pagamento poderase efectuar no momento de asistencia á actividade ou ben
  ingresalo no número de conta indicado máis arriba. Neste caso non se precisa código de ingreso
 • Hai guías didácticas dispoñibles para consultar e descargar en www.naturnova.afundacion.org
 • Máis información na páxina web referida