Actividades escolares 

Lugo

  • Lugares

  • Etapa escolar

  • Tipoloxía

INSCRICIÓN PECHADA

O xoves 14 de marzo, a prestixiosa historiadora e investigadora sobre perspectiva ...

INSCRICIÓN PECHADA

Exposición Garcia Gesto en Lugo ...

INSCRICIÓN PECHADA

Teatro
Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN PECHADA

Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN PECHADA

Teatro
Empatía, diversidade a beleza de sermos diferentes ...

INSCRICIÓN PECHADA

INSCRICIÓN COMPLETA

Música
Espertar o enxeño mediante a improvisación e a imaxinación. ...

INSCRICIÓN PECHADA

INSCRICIÓN COMPLETA

Teatro
Aprender a compartir e madurar como persoas ...