Actividades escolares 

A Coruña

  • Lugares

  • Etapa escolar

  • Tipoloxía

PRÓXIMAMENTE

Acoso escolar, enfrontalo e afrontalo ...

PRÓXIMAMENTE

Visita-obradoiro
Arte, cores, formas, arquitecturas... ...

INSCRICIÓN ABERTA

Protección e toma de conciencia sobre a vida salvaxe ...

INSCRICIÓN ABERTA

Teatro
Bullying e ciberacoso. ...

INSCRICIÓN ABERTA

Teatro
Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN ABERTA

Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN ABERTA

Teatro
Empatía, diversidade a beleza de sermos diferentes ...

INSCRICIÓN ABERTA

Música
Espertar o enxeño mediante a improvisación e a imaxinación. ...

INSCRICIÓN ABERTA

Teatro
Aprender a compartir e madurar como persoas ...