Actividades escolares 

A Coruña

  • Lugares

  • Etapa escolar

  • Tipoloxía

INSCRICIÓN PECHADA

Acoso escolar, enfrontalo e afrontalo ...

INSCRICIÓN ABERTA

Retratos de figuras principais da arte galega. ...

INSCRICIÓN ABERTA

Picasso reinterpretado, vangardas, cómic, guerra civil... ...

INSCRICIÓN PECHADA

Visita-obradoiro
Arte, cores, formas, arquitecturas... ...

INSCRICIÓN PECHADA

Protección e toma de conciencia sobre a vida salvaxe ...

INSCRICIÓN PECHADA

Teatro
Bullying e ciberacoso. ...

INSCRICIÓN PECHADA

Teatro
Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN PECHADA

Implicación social . Teatro participativo en inglés ...

INSCRICIÓN PECHADA

Teatro
Empatía, diversidade a beleza de sermos diferentes ...

INSCRICIÓN PECHADA

INSCRICIÓN COMPLETA

Música
Espertar o enxeño mediante a improvisación e a imaxinación. ...

INSCRICIÓN PECHADA

INSCRICIÓN COMPLETA

Teatro
Aprender a compartir e madurar como persoas ...