Actividades escolares 

Infantil

  • Lugar

  • Tipoloxía

  • Etapa escolar

PRÓXIMAMENTE

Visita e obradoiro
Fomento da lectura e educación en valores. Aprendizaxe social e ...

PRÓXIMAMENTE

Fomento da lectura e educación en valores. Aprendizaxe social e ...

PRÓXIMAMENTE

Contacontos
Fomento da lectura e educación en valores. Aprendizaxe social e ...

PRÓXIMAMENTE

Fomento da lectura e educación en valores. Aprendizaxe social e ...

INSCRICIÓN ABERTA

Actividade inclusiva
Respecto á diversidade, esforzo, empatía, aceptación da diferenza, autoestima, mellora ...

PRÓXIMAMENTE

Visita comentada
Conciencia ambiental, sostibilidade, espazo interactivo... ...

PRÓXIMAMENTE

Collage, cores, cultura pop, deseño e solidaridade ...

PRÓXIMAMENTE

Visita-obradoiro
Historia e arte de Vigo, identidade, sociedade e cultura galegas. ...

INSCRICIÓN ABERTA

Retratos de figuras principais da arte galega. ...

PRÓXIMAMENTE

Picasso reinterpretado, vangardas, cómic, guerra civil... ...

PRÓXIMAMENTE

Visita-obradoiro
Arte, cores, formas, arquitecturas... ...

INSCRICIÓN ABERTA

Protección e toma de conciencia sobre a vida salvaxe ...