Actividades escolares 

Pon o teu diñeiro a salvo!

Xogo Educación financieira

INSCRICIÓN

Pechada

DENDE

25-08-2023

ATA

31-10-2023

Información

A educación é o primeiro paso para facer fronte aos riscos existentes hoxe en materia de ciberseguridade. De aí a necesidade de que a xente nova coñeza as ameazas e os comportamentos que poden provocar fraude nas contornas dixitais.

Este proxecto educativo pretende promover hábitos seguros, baseándonos na idea de que mentres a xuventude usa Internet de xeito consciente e controlado, podemos promover unha actitude de alerta e sospeita ante mensaxes cativadoras, páxinas web dubidosas ou ofertas enganosas.

modalidade

Presencial

ETAPA ESCOLAR

3º e 4º ESO

DURACIÓN

3 sesiones de 50minutos

IDIOMA

Castelán

PREZO

De balde

PERIODO ESCOLAR

De outubro a xuño

AFORO

-

Inscrición

A inscrición a esta actividade realizase dende a seguinte ligazón:

Escribenos a educacionfinanciera@afundacion.org ou rechea o formulario.

Os teus datos personais os trataremos en «Fundación Galicia Obra Social» para xestionar a túa inscrición e, se nos das a túa autorización, tamén para enviarte información comercial sobre outras actividades ou servizos organizados ou patrocinados por Afundación. Os conservaremos ata que nos retires a túa autorización e, por se houbera algunha reclamación, durante os prazos legalmente establecidos. 
Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación e portabilidade que te recoñece a lexislación vixente a través de rgpd@afundacion.org ou incluso, se o consideras oportuno, presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Los campos marcados con * son obligatorios en el momento del envío de la información.

Outras actividades

INSCRICIÓN PECHADA

Xogo Educación financieira
Prevencion de riscos, plafinicacion financiera, ODS, Seguros ...

INSCRICIÓN PECHADA

Concurso de Educación financieira co foco no emprendemento
Iniciativa emprendedora con similador empresarial ...

PRÓXIMAMENTE

INSCRICIÓN COMPLETA

Charla educativa de un empresario y visita a empresa
Iniciativa emprendedora ...

PRÓXIMAMENTE

INSCRICIÓN COMPLETA

Iniciativa emprendedora e xestios dos novos medios de pago dixitais ...