Actividades escolares 

A fábrica dos planadores

Taller de emprendemento

INSCRICIÓN

Aberta

DENDE

23-08-2023

ATA

31-10-2023

Información

Iniciativa emprendedora.

O obxectivo é comprender o fluxo económico e financeiro que se xera na actividade de fabricar planadores, xerando o balance e a conta de resultados dun ano de actividade da súa empresa. Paralelamente, esta actividade permite fomentar o valor do traballo en equipo e a súa importancia na obtención de resultados.

modalidade

Presencial

ETAPA ESCOLAR

ESO, Bacharelao e CF

DURACIÓN

3 horas

IDIOMA

Castelán

PREZO

De balde

PERIODO ESCOLAR

De outubro a xuño

AFORO

-

Datas

De outubro a xuño

Inscrición

Escribenos a educacionfinanciera@afundacion.org ou rechea o formulario.

Os teus datos personais os trataremos en «Fundación Galicia Obra Social» para xestionar a túa inscrición e, se nos das a túa autorización, tamén para enviarte información comercial sobre outras actividades ou servizos organizados ou patrocinados por Afundación. Os conservaremos ata que nos retires a túa autorización e, por se houbera algunha reclamación, durante os prazos legalmente establecidos. 
Poderás exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación e portabilidade que te recoñece a lexislación vixente a través de rgpd@afundacion.org ou incluso, se o consideras oportuno, presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.
Los campos marcados con * son obligatorios en el momento del envío de la información.

Outras actividades

PRÓXIMAMENTE

Xogo Educación financieira
Prevencion de riscos, plafinicacion financiera, ODS, Seguros ...

PRÓXIMAMENTE

Concurso de Educación financieira co foco no emprendemento
Iniciativa emprendedora con similador empresarial ...

PRÓXIMAMENTE

Charla educativa de un empresario y visita a empresa
Iniciativa emprendedora ...

PRÓXIMAMENTE

Iniciativa emprendedora e xestios dos novos medios de pago dixitais ...